Nieuwe voorzitter Iris Rodewijk

Op 9 december vierden we een geweldig feestje: 135 LVH. Er werd geproost, gedanst en gezongen, maar het was ook een memorabele avond. Mendy en Ilse werden gehuldigd voor 12,5 jaar lidmaatschap en Ed van Berkel werd in het bijzijn van zijn familie gehuldigd voor 40 jaar LVH. We namen afscheid van penningmeester Cees, die zijn taken gaat overdragen aan Dionne. Maar het mooiste moment was de overdracht van de voorzittershamer aan onze eerste vrouwelijke voorzitter. Rob Huigsloot heeft deze taak 11 jaar vervuld en vanaf nu staat Iris Rodewijk aan het roer. Iris Rodewijk, wij hebben daar alle vertrouwen in en wensen je heel veel succes!