Sponsoring

Als muziekvereniging zijn we ontzettend dankbaar voor de steun van onze donateurs en vaandeldragers. Hierdoor kunnen wij als vereniging blijven groeien en bloeien en kunnen we onze muzikale activiteiten voortzetten en uitbreiden.

Voor ” De Liefde” is sponsoring van groot belang. Het stelt ons in staat om nieuwe instrumenten aan te schaffen, kosten te dekken voor concerten en muzieklessen te verzorgen voor onze leden. Daarnaast biedt sponsoring een geweldige kans voor bedrijven om zich te profileren en hun naam te verbinden aan een prachtige lokale vereniging.  

Ook uw bijdrage kan een groot verschil maken. We zijn heel blij met iedere nieuwe donateur en vaandeldrager!

Vaandeldragers

Door Vaandeldrager te worden kunnen wij van uw bijdrage één lid van onze vereniging kleden, voorzien van een instrument en muziekonderwijs laten volgen. 

Donateurs

Door uw bijdrage is LVH in staat leerlingen op te leiden, instrumenten aan te schaffen en optredens te verzorgen. Donateurs worden per email op de hoogte gehouden van de activiteiten en u ontvangt het verenigingsblad ‘Interval’.