Contributie Lesgeld

Leerlingen die een blaasinstrument bespelen worden opgeleid voor de muziekdiploma´s A en B. Dit duurt gemiddeld 3 jaar. Na ongeveer een jaar les gaat een leerling meespelen in het leerlingenorkest. Na het behalen van het A-diploma gaat de leerling mee repeteren met het orkest. Als beide diploma´s behaald zijn stoppen de lessen.
Ook slagwerkleerlingen worden opgeleid voor het A-diploma. Na het behalen van dit diploma gaat de leerling meespelen in de slagwerkgroep. 

Lesgeld

Leerlingen krijgen een half uur per week les van een vakdocent.
Hiervoor gelden de volgende tarieven (dit is inclusief les, instrumenthuur* en lesmateriaal):

Leerlingen tot en met 12 jaar € 110,00 per halfjaar. 
Leerlingen vanaf 13 jaar € 140,00 per halfjaar.
Leerlingen vanaf 16 jaar € 180,00 per halfjaar.

*Heb je een eigen instrument, dan wordt het lesgeld verminderd met €11,00 huur per halfjaar.

Contributie

Voor leden die geen les meer krijgen gelden de volgende tarieven (dit is inclusief instrumentenhuur*):
Leden tot 18 jaar € 96,00 per halfjaar.
Leden vanaf 18 jaar € 106,00 per halfjaar.

*Heb je een eigen instrument, dan wordt de contributie verminderd met €11,00 per halfjaar.

En verder

De contributie wordt jaarlijks aangepast aan de inflatiecorrectie (CPI) en wordt twee keer per jaar afgeschreven. De incasso vindt plaats in februari en in augustus.
Het hogere tarief gaat in in het halfjaar dat men 13, 16 resp. 18 jaar wordt.