Banner DonateurBanner Lid WordenBanner Vaandeldragers

    

De Geschiedenis

In september 1888 werd er in het café van Dirk Wagenaar besloten om een fanfarecorps op te richten. Samen met Teun de Jong, Th.Wagenaar, N.Hoogenboom en C. van Berkel vertrok Dirk naar Amsterdam om instrumenten te kopen. De oprichting van Liefde voor Harmonie was een feit.

In 1890 vond het eerste echte optreden van "Fanfarecorps Liefde voor Harmonie" plaats. Gedurende de jaren daarop werd het ledenaantal van LVH steeds groter en luisteren zij menige feestje op met hun muziek.

In 1930 wordt LVH een "Roomsch Katholieke" vereniging. Dit puur om zakelijke redenen. Men wilde graag in de Pancratiuszaal (waar nu de Arendshorst staat) repeteren maar aangezien deze onder het beheer van de Katholieke kerk stond mocht dit alleen als de vereniging een Rooms Katholieke grondslag had. Aldus geschiedde, Liefde voor Harmonie werd officieel een Roomse vereniging.

In de jaren na de oorlog werd het showelement steeds belangrijker bij de muziek. De voorzitter van die tijd, Jan Bakker, besloot ook met deze trend mee te gaan en zo werd in 1956 de drumband van Liefde voor harmonie opgericht. Voor dit doel had Jan Bakker instructeur Ben van der Pluijm in dienst genomen. Onder leiding van Ben van der Pluijm heeft de drumband (later de drumfanfare) grote successen en prijzen behaald op festivals in heel Nederland. Tot op heden is hij, samen met Jan Bakker, nog steeds een zeer gewaardeerd erelid van onze vereniging.

In de jaren 80/90 werd Liefde voor Harmonie vooral een bekend fenomeen dankzij de organisatie van de veilingfeesten. Dan werd één keer per jaar de veiling omgebouwd tot een grote feestzaal, iets waar veel Veenders het nu nog over hebben. Het doel van deze avonden was de kas van de vereniging te spekken zodat er weer nieuwe instrumenten of uniformen konden worden gekocht. Nadat de veiling was "plat" gegooid behoorden deze evenementen tot het verleden.

In 2006 heeft LVH samen met Ondernemersvereniging Alkemade en Bollenvereniging KAVB een Kerstflora georganiseerd wat alweer een groot succes was. Voor wat betreft de muziek werden de concerten van LVH steeds imposanter. De laatste concerten werden opgeluisterd door filmbeelden en allerlei lekkernijen die betrekking hadden op de gespeelde muziekstukken.

Helaas nam het ledenaantal de laatste jaren af en een van de gevolgen hiervan was dat het voor de drumfanfare niet meer mogelijk was om de shows en taptoes te maken zoals ze graag zouden willen. Daarom werd er in een speciale ledenvergadering besloten de drumfanfare en de harmonie tot één groot orkest samen te voegen. Op 15 december 2007 werd er onder leiding van de toenmalig dirigent Dennis van der Kamp nog één keer een spectaculaire show georganiseerd. Ondersteund door videobeelden werd er muziek uit de periode van 50 jaar drumfanfare ten gehore gebracht.

De harmonieafdeling eindigde op 20 januari 2008 met een groots opgezet Nieuwjaarsconcert onder leiding van André Vulperhorst. Het orkest, ontstaan door de samenvoeging van de drumfanfare en de harmonie, staat nu onder leiding van Patricia Kerkdijk. De drumgroep wordt begeleid door Koen van Velzen. Hoewel er tijdens de repetities veel gewerkt wordt aan de concertoptredens blijft de belangrijkste taak voor LVH het opluisteren van allerlei feest- en gedenkdagen zoals koninginnendag, dodenherdenking, palmpasen en niet te vergeten... de kermis. Maar ook serenades voor bijvoorbeeld 50-jarige huwelijksfeesten worden graag door LVH verzorgd. Want, LVH staat in het midden van het dorpsgebeuren en is er voor iedereen.